Wat is een huidtherapeut?

Huidtherapie, wat is het?
De huidtherapeut is dé paramedicus voor de zorg van ons grootste orgaan: de huid.
Bijna 2 miljoen mensen in Nederland hebben een huidaandoening en worden hiermee belemmerd in hun dagelijkse doen. De huidtherapeut vervult voor deze mensen een belangrijke rol in het leren voorkomen, omgaan met en adequaat behandelen van huidproblemen.

De diversiteit aan huidaandoeningen en ervaren huidproblemen is zeer groot. Mogelijke problemen die voortkomen uit huidaandoeningen zijn huidverkleuringen, pijn, jeuk, bewegingsbeperkingen en lichamelijke handicaps. Daarnaast kampen mensen met de gevolgen van deze huidaandoeningen veelal met psychische klachten als gevolg van schaamte, angstgevoelens of beperkingen die met hun huidaandoening samenhangen. De behandeling wordt dan ook vaak integraal ingezet in een multidisciplinaire samenwerking met o.a. de huisarts, dermatoloog, plastisch chirurg, oncoloog, psycholoog en andere paramedici.

Breed werkveld
Het werkveld van de huidtherapeut is breed en afwisselend. Men kan van jong tot oud bij de huidtherapeut terecht met huidproblemen. Van medisch geïndiceerd (zoals ernstige acne en lymfoedeem) tot cosmetisch gewenst (huidverbetering, verwijderen van overbeharing etc.). Huidtherapie is een breed en dynamisch vak, waarbij technologische ontwikkelingen steeds hogere eisen stellen aan de vaardigheden van de huidtherapeut.

Naast het behandelen van de gevolgen van huidproblemen is geven van voorlichting en advies over bijvoorbeeld skincare thuis en het stimuleren van zelfmanagement bij (chronische ) huidaandoeningen een belangrijke onderdeel van het werk van de huidtherapeut. 

Opleiding tot huidtherapeut
De opleiding tot huidtherapeut is wettelijk erkend en daarmee is de titel huidtherapeut wettelijk beschermd en opgenomen in de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG, artikel 34). Daarbij geldt voor huidtherapeuten de kwaliteitsregistratie in het Kwaliteitsregister Paramedici.

Wie de Hbo-opleiding Huidtherapie heeft afgerond en daarmee het bachelors diploma huidtherapie heeft behaald voldoet daarmee aan de opleidingseisen die de wet aan een huidtherapeut stelt en de huidtherapeut bevoegd maakt om om het vak uit te mogen oefenen en zelfstandig patiënten te mogen behandelen.

Kwaliteitsregister Paramedici (KP)
Als paramedicus is het belangrijk om de kwaliteit doorlopend te kunnen waarborgen. Voor de huidtherapeut geldt daarom een kwaliteitsregistratie bij in het KP. De huidtherapeut kan enkel in het register ingeschreven worden en ingeschreven blijven indien zij aan alle kwaliteitscriteria voldoet. Dit houd onder anderen in dat je moet voldoen aan de werkervaringsuren eis, bij- en nascholing volgen en overige deskundigheidsbevordering zoals het deelnemen aan intercollegiaal overleg, klantervaringsonderzoek en andere kwaliteitsonderdelen.

Dit is geen eenmalige registratie maar een doorlopende cyclus van 5 jaar waarbij de huidtherapeut aantoonbaar aan de criteria zal moeten voldoen. De eis van kwaliteitsregistratie in het KP en het, als lid van de NVH moeten voldoen aan de door de beroepsvereniging opgestelde richtlijnen, betekend meer veiligheid en kwaliteit voor jou als patiënt. 

Vragen voor de huidtherapeut?

Laat een bericht achter en wij nemen zo snel mogelijk contact met jou op.